หลวงตามหาบัว

จิตใจนี้ไม่มีเพดมีวัย นิสัยวาสนา บุญกรรมอยู่ที่หัวใจ ไม่อยู่กับคำว่า เพดหญิงเพดชาย อยู่กับหัวใจ ตกนรกหมกไหม้ได้ทั้งหญิง ทั้งชายถ้าทำชั่วลงไป ทำดีก็ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหม พ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนกันหมดทั้งหญิงทั้งชาย เพราะจิตนี้ไม่มีเพด เป็นธรรมชาติที่ไม่ตย ไม่ฉิ บหาย ออกจากภพนี้เข้าภพนั้น ท่านจึงว่าจิตนี้คือนักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ท่องเที่ยวแบบหลับหูหลับตาไป
.เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนา เรียกว่าเลิศเลอสุดยอดแล้วนะ อย่าเหยียบย่ำทำลายวาสนาของตนที่มีมามากน้อย ให้สร้างให้สั่งสมขึ้น ส่งเสริมขึ้นให้ดี นี้เรายอมรับพระพุทธเจ้าแล้ว ยอมรับทุกอย่าง เลยหาที่ค้านไม่ได้ เวลาปฏิบัติภายในใจ ถึงเวลาที่รู้ แล้วอะไรปิดไม่อยู่ มีกิเลสเท่านั้นปิด พอกิเลสขาดสะบั้นลง ไปมันจ้าเต็มภูมิของตัวเอง เต็มนิสัยวาสนาของตัวเอง ที่จะควรรู้หนัก เบามากน้อยเพียงไร กว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหน จะเต็มภูมิของตัวเอง แต่ละ รายๆ ปิดไม่อยู่ สุดท้ายก็รวมมาเป็นพยาน พระพุทธเจ้าได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์
…………………………………………………………………….
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๘