วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีหนุนดวงให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรื่อง ด้วย 9 วิธีง่ายๆกัน

1. การทำสมถภาวนา หรือการสมาธิ ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญอีกประเภทหนึ่งที่ใครก็สามารถทำได้ และไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ประโยชน์ของการทำสมาธิเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนที่มีสติปัญญาดี เพราะในทางพุทธศาสนานั้น การเจริญสมาธิวิปัสนานั้น ถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดยิ่งกว่าบุญทั้งปวง สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานก็ได้ อย่างต่ำชักวันล่ะ 10 นาที ก็พอ แต่ขอให้ทำได้ทุกวัน หลังจากการภาวนานั่งสมาธิจนเสร็จ ก็ให้เรานั้นได้เจริญเมตตาให้ทุกสรรพสิ่ง ทำแบบนี้เป็นประจำ รับรองชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งที่ดีดีเข้ามาแน่นอน

2. การไถ่ชีวิตสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น โคกระบือ หรือสัตว์จำพวกเต่า หรืออะไรก็ได้ ซึ่งผลบุญจากการได้ไถ่ชีวิตสัตว์เหล่านั้น จะส่งผลให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีอายุยืนยาว ปราศจากโร คภัยมาเบียดเยียน หาทำกิจการหรือธุรกิจอยู่ ก็จะราบรื่น รุ่งเรื่อง อีกด้วย

3. บุญการให้ทาน อานิสงส์ของการให้ทานนั้น จะทำให้เราไม่ติดขัดในเงินทอง การให้ทานถือเป็นการลดความตะหนี่ขี่เหยีวภายในจิตใจ การทำทานบ่อยๆ สิ่งที่เราจะได้ในทันทีคือ ความรักจากบุคคลที่เราได้แบ่งปัน การทำบุญด้วยการให้ทาน ไม่จำเป็นต้องให้เป็นจำนวนมากๆ ควรให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ในกรณีให้ทานด้วยสิ่งของ

4. บุญที่เกิดจากการรักษาศีล จะรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ก็เลือกเอาได้ตามกำลังใจของตัวเองเลย การจะรักษาศีลนั้น เมื่อตั้งสัจจะว่าจะรักษาแล้ว เราต้องพยายามทำให้ได้ แม้จะเป็นเวลาแค่วันเดียว ที่เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์ อานิสงส์ของการรักษาศีลก็มากมาย ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ ย่นอมเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย อยากรักษาศีลควรทำเป็นประจำ และฝึกให้มีความคุ้นชินเป็นปกติ อานิสงส์นี้จะช่วยให้ชีวิตของเรา มีแต่ความเจริญรุ่งเรื่อง ผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ ไม่ตกในอบายภูมิทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

5. ทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญ วิธีที่คนส่วนมากชอบทำก็คือ การอุทิศส่วนกุศล คือการที่เราได้ทำกุศลสิ่งใด แล้วทำการนึกถึงแบ่งปันบุญที่เราได้ทำ หรือแผ่ไปให้ภูตผี วิญญาณ หรือคนที่เรารักก็ได้เช่นกัน การแผ่บุญนั้นสามารถแผ่ไปได้ทั่วทั้งจักวาล เพราะบุญนั้นไม่มีคำว่าหมด ส่วนอานิสงส์ที่เราได้อุทิศส่วนบุญนั้น ถือเป็นการฝึกใจให้เราเป็นคนที่มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ไปในตัวด้วย

6. การทำบุญด้วยการสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พะรเป็นประจำทุกวัน จะทำให้เราเป็นคนที่ มีจิตใจสติรู้ตัวมีความสงบอยู่ภายในจิตใจ เป็นที่รักของพวกเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บทสวดมนต์บางบทยังช่วยให้เรามีโชคมีลาภ และก็มีบางบทช่วยให้เราปลอดภัยแคล้วคลาดด้วย การสวดมนต์ถือเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หลังจากการสวดมนต์ทุกครั้งแนะนำให้แผ่เมตตาด้วยจะดียิ่งนัก

7. การทำบุญโดยการฟังธรรม การศึกษาธรรมอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผล คือการฟังธรรม บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนั้น มีอานิสงส์มากมาย การฟังธรรมนั้นจะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น เมื่อเราได้นำคำสอนไปปฏิบัติด้วยในชีวิตประจำวัน และเราก็จะได้เห็นมุมมองอีกมากมายจากการได้ฟังธรรม ซึ่งอานิสงส์ของการได้ฟังธรรมนั้น จะทำให้เป็นผู้ที่เคารพนับถือ ผู้คนสรรเสริญ

8. การทำบุญโดยการอนุโมทนาบุญ การทำบุญในข้อนี้ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายที่สุด เพราะเหมือนไม่ได้ลงทุนอะไรเลย แต่เราก็ได้บุญ การทำบุญด้วยการอนุโมทนานี้ หมายถึงการที่เราร่วมยินดีกับบุญที่คนอื่นนั้นได้ทำ ซึ่งบุญประเภทนี้เกิดจากที่เราลดกิเลส คือการกิเลสตัวอิจฉาริษยา เพราะว่ากิเลสตัวนี้ทำให้ใจเราขุ่นมัว การที่เราสามารถละกิเลสออกได้ ก็ถือว่าเป็นบุญเช่นกัน ส่วนอานิสงส์บุญจากการที่เราร่วมอนุโมทนานั้น จะช่วยส่งเสริมให้เรานั้น มีจิตใจที่สูงขึ้น จิตใจจะมีแต่ความสดใส  และยังทำให้เราได้มิตรสหายที่จริงใจด้วย

9. การทำบุญโดยการบวชชีพราหมณ์ การบวชนั้นไม่จำเป็นจะต้องบวชเป็นพระ การนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดให้บริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นการบวช เช่นกัน ซึ่งการบวชนั้นถ้าใครทำได้จะมีอานิสงส์นั้นมากมาย ในทางพุทธศาสนาการบวช ถือเป็นการทดแทนบุญคุณ พ่อแม่ได้ดีที่สุด และการบวชเป็นหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้นจากกิเลส สำหรับคนที่หวังพระนิพพานด้วย

อย่างไรแล้ว การทำบุญไม่ว่าจะเป็นบุญเล็ก หรือบุญใหญ่ เราทุกคนควรตั้งใจ เพื่อให้ได้กุศลที่ยิ่งใหญ่ ถ้าหากเราทำบุญด้วยความโลภ หรือเพื่อสิ่งอื่นใดแล้ว ที่ทำให้เกิดกิเลส บุญนั้นก็จะได้ไม่เต็มที่ เท่าหับทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ เพื่อเสริมดวง หรือให้ชีวิตเราดีขึ้นนั้น การทำบุญที่ได้บุญเยอะที่สุดคือการทำด้วยใจ ทำด้วยปัญญา ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ทำบุญแล้วใจสบาย แบบนี้เราจะได้บุญ ถ้าเราทำบุญแล้วมานึกเสียดายทีหลังแบบนี้ บุญที่เราสมควรจะได้ ก็จะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย สุดท้ายนี้อยากฝากทุกท่านไว้อีกเรื่องคือ การทำบุญให้ได้ผลเต็ม นอกจากจิตใจเราจะให้ด้วยความเต็มใจ และมีความศรัทธาแล้ว การทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้บุญนั้นส่งผลเร็วเช่นกัน อยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับ

ขอบคุณที่มาข้อมูล updatetoday