เรื่องนี้เล่าโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๓ พระกัมมัฏฐาน สาย หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้รับอาราธนา เพื่อไปร่วมในงาน พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในวโรกาสครบรอบ ๓๐ ปีวันบรมราชาภิเษกสมรส

พระคณาจารย์ทั้งหมด ท่านจึงได้ตกลงกันไปรวมกันที่ จ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นเครื่องบินโดยสาร ของบริษัท เดินอากาศไทย (ในเวลานั้น ยังไม่มารวมธุรกิจกับบริษัทการบินไทย ) ที่เที่ยวบิน TG 231 บินออกจาก ท่าอากาศยานจังหวัด นครพนม เพื่อจะไปลงที่ สนามบินดอนเมือง

ครั้นเมื่อบินผ่าน แถวท้องนาทุ่งรังสิต ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เหลือระยะทางอีก ๒๐ กิโลเมตรโดยประมาณ  เครื่องบินได้ลดเพดานการบินลง เพื่อลงสู่สนาม แต่เนื่องจากในขณะนั้น ได้มีพายุหมุน กอบกับมีฝนตกอย่างหนัก พร้อมมีลมแรงมาก ทำให้นักบินควบคุมเครื่องลงจอดได้อย่างยากลำบาก ท้ายที่สุดจึงเสียการควบคุม ตกมากระแทกพื้นดิน แถวท้องนาทุ่งรังสิต เหตุการณ์ในคราวนั้น เป็นเหตุทำให้ผู้โดยสาร จำนวน ๕๓ คน เสือชี วิต ในจำนวนนี้ มีพระสงฆ์มร ณภาพ ๗ รูป และเป็นพระคณาจารย์ ๕ รูป เหตุเกิดเมือเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เรื่องนี้ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ท่านได้เมตตาเล่าบุพกรร มของพระอริยเจ้า ทั้ง ๕ องค์ (มี หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน จังหวัดหนองบัวลำภู, พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จังหวัดสกลนคร, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยา คิรีวิหาร จังหวัดบึงกาฬ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จังหวัดสกลนคร และ พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม วัดป่าประสิทธิ์ สามัคคี จังหวัดสกลนคร) ต้องพบกับเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้ จนเป็นเหตุ ทำให้ถึงแก่ มรณภาพลงพร้อมกัน

ในอดีตชาติ ที่นานเนินนานมาแล้ว ท่านทั้ง ๕ เกิดใน ตะกูลชาวนา มีฐานะที่ยากจน ต้องหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ทั้งห้าคนนั้นเป็นเพื่อนที่ สนิทสนมคุ้นเคยกันมา เมื่อตอนเป็นเด็ก ได้พากันจูงควาย เพื่อออกไปเลี้ยงพร้อมกัน เมื่อผูกควายกันแล้ว ก็พากันออกหาเขียดกบ ไปทำเป็นอาหาร ทีนี้มี ๑ ใน ๕ ได้เหลือบไปเห็นรังนก ก็เลยช่วยกันหาไม้มาเขี่ยรังนก เพื่อให้ตกลงมา เพื่อเอาไข่นกมาทำเป็นอาหาร เมื่อรังนกนั้นตกลงมา แทนที่จะเป็นไข่นก กลับเป็นลูกนก ๓ ตัว ทำให้ลูกนกนั้นไม่รอด

ด้วยวิบากกรร มอันนี้ ทำให้ท่านทั้ง ๕ ต้องตกจากที่สูง มามรณภาพ ทั้งนี้ในเครื่องบินลำนั้น มีคุณหญิงท่านหนึ่ง กลับมาจากไปปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ มาด้วย ท่านเลยมาสื้นในเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมกัน

ในอดีตชาติ ตอนที่เด็กชายทั้ง ๕ คนกำลังสอยรังนกอยู่นั้น เด็กหญิงคนนี้ เป็นน้องสาวของ ๑ ใน ๕ คน ได้มายืนเชียร์ อยู่ข้างๆ แต่เธอไม่ได้ลงมือทำ

เด็กหญิงในภพชาตินั้น คือคุณหญิงในภพนี้ ซึ่งได้เสืย ชีวิ ตเพราะประส บอุบัติเห ตุเครื่องบินตก ในครั้งนี้ด้วย – สาวิกาน้อย ก็เพียงมีจิต คิดยินดีในการในทำชั่วของคนอื่น กรร มนั้น ยังส่งผลมา ให้มาเกิดในภพชาติเดียวกัน และบันดาลให้ไปตกเครื่องบินพร้อมกัน

มาถึงตรงนี้ หลวงปู่หลุยก็เมตตาสั่งว่า เราอย่าไปยินดี ในการทำชั่วของผู้อื่น เพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วย แต่ถ้าเรายินดี กับคุณงามความดีของบุคคลอื่น เราก็จะได้บุญเพียงอย่างเดียว